Hra (připravujeme)

Sci-fi thriller z roku 2151

Všiml jsem si chlapíka v džínové bundě v druhé polovině vagonu. Jednou rukou se držel madla. Jako jeden z mála neetabookoval. Zamyšleně hleděl kamsi za mě a já k němu náhle pocítil hluboké sympatie. Vidíte, moji drazí spoluobčané? Nejsem to jen já, kdo nemusí v každé prázdné vteřině utíkat do etabookového světa.

 Chlapík se protlačil mezi lidmi trochu blíž, směrem ke dveřím. Vzápětí ze stěn zmizely vysluněné pláže a sytě zelené louky, výstupní prostor se rozevřel a na pár vteřin zavládl naprostý chaos, protože se všichni lidé dali do pohybu. Někteří z vozu ven, jiní se tlačili k volným sedačkám a z venku pronikali další zájemci o rychlé přemístění etrem pod Québecem.

 Když zmatek ustal, opět jsem se ocitl na pláži, pohybující se dvě stě kilometrů za hodinu jižním přístavy plnými polosvlečených krasavic a svalnatých námořníků. Zabloudil jsem pohledem mezi cestujícími, jestli naleznu tvář toho prozíravého chlapíka bez etabooku.

 Držel se za madlo jen pár metrů ode mě. Na chvíli se naše pohledy střetly. Rychle odvrátil zrak. Lekl jsem se. Jde tu o život. Prase by si ho mělo víc vážit. Stále měl jednu ruku zasunutou v kapse. Přimhouřil jsem oči. Tohle není dobré.

 Hlavou mi bleskl rychlý obraz. Přepadení v etru. Všichni vystupují a nastupují. Jeden muž se sesune k zemi. Pár lidí o něj zakopne, ale všimnou si ho, až když se dá vůz do pohybu. Kontaktují policii, etro zastaví v další stanici. Útočník už bude dávno pryč. Viděly ho emery v tom zmatku? Možná. Pomůže to nešťastníkovi? Ne.

DaBeS tě ochrání, zašeptal hlásek v hlavě. Jestli ti ten člověk chce skutečně něco provést, DaBeS to pozná. V další stanici nastoupí policisté a odvezou ho pryč.

Ale co když ne?

(...)

 Najednou jsem zaregistroval pohyb na druhé straně a prudce jsem se otočil.

 Chlapík v džínové bundě se zuřivě prodíral mezi lidmi, sotva na dvě natažené paže ode mě.

 Vyrazil jsem opačným směrem, nehledě na nadávání, odstrkoval jsem vyšňořené úřednice i nažehlené pracovníky a rval se pryč. Neohlížel jsem se.

 Minul jsem dvě výstupní stěny a blížil se ke konci vagónu, lidé mi vystrašeně ustupovali z cesty.

 Teprve tam jsem se otočil. Dvě třetiny vagónu přestaly s etabookováním a nehnutě mě pozorovaly s hrůzou v očích. Nikdo se neodvážil pohnout, aby na sebe neupoutal pozornost. Nevěděli, co jsem zač. Já jsem jim vystrašený pohled oplácel a pátral mezi nimi po podezřelém pohybu. Po džínové bundě. Ruka v kapse. Nikde nic.

 Vůz zastavil a já se vyřítil na nástupiště. Otočil jsem se zpět, abych měl přehled o vystupujících osobách z vlaku. Nikde jsem toho divného chlapa nespatřil.

 Etro už začalo zavírat stěny, když jsem zaregistroval rychlý pohyb ve výstupním místě, odkud jsem vagón opustil.

 A v milisekundě, než se dala obrovská masa kovu a lidí do pohybu, jsem za skleněnou stěnou spatřil muže v džínové bundě. S rozšířenými zorničkami, hledícími přímo do mých, adrenalinem stejně zalitých očí.

 Oddechl jsem si. Etro zmizelo.

(úryvek z připravované knihy Hra)

Více o knize Hra →


 

V pavoučí síti (2017)

Temná dystopie s prvky fantasy. Pro čtenáře od 14 let.

Obálka knihy V pavoučí síti

Královské město – místo plné intrik a chudoby, ve kterém není jednoduché žít, a přežít. Tobiáš už má dost života v bídě. Když dostane nabídku, která by mu pomohla leccos změnit, přijme ji. Stane se členem rozsáhlé zlodějské organizace, která okrádá Královský lom – zdroj bohatství a blahobytu pro hrstku vyvolených.

Práce pro organizaci má však i stinné stránky. Stávají se nehody, které spolu zdánlivě nesouvisí. Tobiáš však přijde na to, že je tomu právě naopak.

Nebezpečné pátrání ho přivede na stopu temného spolku, který sužuje celé město a má na svědomí bezpráví a bídu…

Více o knize V pavoučí síti →